Όλες οι κατηγορίες

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Το απόρρητο έχει σημασία. Γνωρίζουμε ότι το απόρρητο δεδομένων είναι ένα κορυφαίο ζήτημα σήμερα και θέλουμε να απολαύσετε την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας, ενώ γνωρίζουμε ότι εκτιμούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και ότι τα προστατεύουμε.

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και πώς επωφεληθείτε. Θα δείτε επίσης ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενημερώσεις σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου Καθώς οι επιχειρήσεις και η τεχνολογία εξελίσσονται, ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενημερωμένοι με τον τρόπο με τον οποίο η LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Ηλικία κάτω των 13; Εάν είστε κάτω των 13 ετών, σας παρακαλούμε να περιμένετε να γίνετε λίγο μεγαλύτεροι για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να ζητήσετε από έναν γονέα ή κηδεμόνα να επικοινωνήσει μαζί μας! Δεν μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας; Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει με τη συγκατάθεσή σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να εκπληρώσουμε τις παραγγελίες αγοράς σας, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να σας παρέχουμε επικοινωνία σχετικά με τη LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. και τα προϊόντα μας. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να μας βοηθήσουμε να συμμορφωθούμε με το νόμο, να πουλήσουμε ή να μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε σχετικό τμήμα της επιχείρησής μας, να διαχειριστούμε τα συστήματα και τα οικονομικά μας, να διεξάγουμε έρευνες και να ασκήσουμε νόμιμα δικαιώματα. Συνδυάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από όλες τις πηγές, ώστε να μπορούμε να σας κατανοήσουμε καλύτερα για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας και γιατί; Περιορίζουμε την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλους, ωστόσο χρειάζεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως στους ακόλουθους παραλήπτες:

Εταιρείες εντός της LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD., όπου απαιτείται για τα έννομα συμφέροντά μας ή με τη συγκατάθεσή σας.

Τρίτα μέρη που δεσμεύονται από εμάς να παρέχουν υπηρεσίες όπως η διαχείριση της LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες (π.χ. δυνατότητες, προγράμματα και προωθήσεις) που είναι διαθέσιμες σε εσάς, με την επιφύλαξη των κατάλληλων προστασιών.

Πρακτορεία αναφοράς πιστώσεων/εισπράκτες οφειλών, όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εάν πρέπει να επαληθεύσουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα (π.χ. εάν επιλέξετε να παραγγείλετε με τιμολόγιο) ή να συλλέξουμε εκκρεμή τιμολόγια. και αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή από έννομο επιχειρηματικό συμφέρον.

Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένων Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μέτρων για να διατηρήσουμε εμπιστευτικά και ασφαλή τα Προσωπικά Δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας βάσει ανάγκης γνώσης και ακολουθώντας τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται σε σχέση με: (i) τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου· (ii) τυχόν πρόσθετους σκοπούς που σας κοινοποιήθηκαν κατά ή πριν από τη στιγμή της συλλογής των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων ή την έναρξη της σχετικής επεξεργασίας· ή (iii) όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία· και στη συνέχεια, για τη διάρκεια οποιασδήποτε ισχύουσας παραγραφής. Εν ολίγοις, όταν τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον, θα τα καταστρέψουμε ή θα τα διαγράψουμε με ασφαλή τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. ενεργεί ως «ελεγκτής» των Προσωπικών σας Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει ή σε σχέση με αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου ή τη LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD. Πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μας email στο [προστασία μέσω email]

LINYI ZHULI PACKING MATERIALS CO., LTD.